Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Prezydium Sekcji w kadencji 2020-2023

Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Romuald Będziński
Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Majchrzak
Sekretarz: dr hab. Marek Paruch

Prezydium Sekcji w kadencji 2016-2019


Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Romuald Będziński
Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Majchrzak
Sekretarz: dr hab. Marek Paruch

Cele działania Sekcji:
  • Integracja środowiska biomechaników polskich.
  • Organizacja posiedzeń, na których prezentowane są osiągnięcia różnych ośrodków naukowych
    w zakresie szeroko pojętej biomechaniki oraz inżynierii biomedycznej.
  • Inspirowanie nowych kierunków badań naukowych.
  • Podejmowanie wspólnych tematów badawczych.
  • Zapoznanie się z bazą laboratoryjną ośrodków organizujących kolejne posiedzenia Sekcji.