Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. Witolda Gutkowskiego oraz Uroczyste Posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku, o godz. 11:00, w Auli im. Wacława Olszaka (II piętro), w siedzibie IPPT PAN, przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie.
Zaproszenie
W dniu 22 czerwca 2017 roku prof. Eugeniusz Świtoński został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Wojskowej Akademii Technicznej. Uroczystość odbyła się w Klubie WAT w Warszawie.
Pan Profesor pełni obecnie funkcję dyrektora Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.
Prof. Eugeniusz Świtoński jest wybitnym i cenionym specjalistą w zakresie mechaniki, w tym zwłaszcza mechaniki ośrodków ciągłych i zastosowania metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych. Prowadzone przez niego badania naukowe inspirowane są bezpośrednimi potrzebami przemysłu, a wyniki badań znalazły wiele praktycznych zastosowań.*
* Aktualności Politechniki Śląskiej
Polskie Towarzystwo Biomechaniki w dniu 21 czerwca kończy 30 lat.
Posiedzenie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki odbyło się w dniu 21 czerwca 1987 roku w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Miało ono miejsce na jeden dzień przed rozpoczęciem Ogólnopolskiej Konferencji Biomechaniki. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 46 osób reprezentujących ośrodki naukowe z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Szczecina, Katowic i Łodzi. Spotkaniu Grupy Inicjatywnej przewodniczył Profesor Adam Morecki z Politechniki Warszawskiej. Honory gospodarza pełnił dr Włodzimierz Erdmann.*
* strona domowa PTB
W dniu 8 grudnia 2016 roku prof. Tadeusz Burczyński otrzymał zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Uroczystość odbyła się w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego.
Pan Profesor obecnie jest dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie oraz przewodniczącym Komitetu Mechaniki PAN. Ogromny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Pana Profesora szczegółowo przedstawiła podczas uroczystości w swojej Laudacji Pani Profesor Ewa Majchrzak, która była promotorem w przewodzie o przyznanie Doktoratu Honoris Causa.
Podczas uroczystości Pan Profesor wygłosił wykład nt. modelowania i symulacji komputerowej jako kluczowego elementu współczesnej metodologii badań naukowych.


W sierpniu 2016 roku prof. Będziński został mianowany Członkiem Honorowym The European Society of Biomechanics.
Nominacja została wręczona przez Panią Prezydent ESB Gwendolen Reilly.